Sterk in leren, opleiden en ontwikkelen

CINOP Advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Onze consultants werken aan duurzame oplossingen en innovatie in de driehoek overheid - onderwijs - arbeidsmarkt.

Vanuit de gedachte van een Leven Lang Leren, richten wij ons op het verbeteren van de kwaliteit van beroepsopleidingen, het verhogen van inzetbaarheid en mobiliteit op de arbeidsmarkt en het bevorderen van participatie & integratie in de samenleving.

Verbinding
Dit brede expertiseveld zegt ook iets over onze manier van werken: maatschappelijk georiënteerd, multidisciplinair en innovatief. Binnen ons vakgebied verbinden wij mensen, visies en ideeën. Combineren wij onderwijskundige expertise met andere disciplines. Denken wij mee in strategie én implementatie. En maken wij ons sterk voor samenwerking en netwerken. Juist deze verbindende kracht is wat ons onderscheidt.

Activiteiten
Ons werk omvat advisering, instrumentontwikkeling, project- en programmamanagement, training & professionalisering, monitoring & praktijkgericht onderzoek. Daarmee is CINOP Advies partner op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van (overheid)programmama’s waarin opdrachtgevers gedurende de hele cyclus ondersteund worden: van initiatie tot en met realisatie.

CINOP Academie
Voor een optimale dienstverlening op het gebied van trainingen beschikken wij over de CINOP Academie. Met dit gespecialiseerde kanaal voorzien wij scholen en opleiders op een praktijkgerichte, efficiënte en flexibele manier in hun trainingsbehoefte.

Multidisciplinair
Onze consultants hebben verschillende achtergronden en zijn ervaren in het uitvoeren van complexere of innovatieve projecten. Voor een multidisciplinaire aanpak beschikken wij over onderwijs- en opleidingskundigen, projectmanagers, trainers, organisatieontwikkelaars, ict-experts, bedrijfskundigen, hr-professionals en communicatieadviseurs.

Brede klantenkring
Met ons portfolio bedienen wij een breed scala aan klanten: beroepsonderwijsinstellingen, ministeries en overheden, de Europese Unie, platform- en koepelorganisaties, brancheorganisaties, opleidings- en ontwikkelfondsen, kenniscentra, sociale partners, arbeidsmarktpartijen, particuliere opleiders en het bedrijfsleven.

ISO 9001:2008 gecertificeerd
CINOP is ISO 9001:2008 gecertificeerd door Certiked.

CINOP Advies is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.