Dossier Focus op Examinering

Naam afbeelding
‘’In het begeleidingsproces richtte CINOP zich sterk op het eigenaarschap van examinering bij het management. Een lastige maar terechte insteek. De kennis en ervaring van de adviseurs waren zeer behulpzaam bij het vormgeven van de uiteenlopende onderdelen van de examenorganisatie’’, aldus Wim van de Pol, lid CvB en voorzitter van de centrale examencommissie van Noorderpoort.

Dat is in een notendop waar het om gaat bij de versterking van het examenmanagement binnen mbo-instellingen.

Van bestuurskamer tot werkvloer
De kwaliteit van de examinering in scholen blijft een punt van aandacht. Dat geldt van bestuurskamer tot werkvloer. Uw instelling heeft eigen ruimte om het examenmanagement en de professionaliteit van examenfunctionarissen te versterken. Hoe pakt dat aan zodat de beoogde resultaten bereikt worden?

Procesarchitectuur
Een behulpzaam denk- en proceskader is de procesarchitectuur examinering (PE):
Zie ook: http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl of download hier het schema.

Wat kunnen wij voor u betekenen
CINOP adviseert en begeleidt roc’s, vakscholen en aoc’s om integraal de kwaliteit van hun examinering te verbeteren. Het liefst kiezen wij voor een schoolbrede aanpak waarbij examinering gekoppeld is aan samenhangende processen en beleid.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
  • Inzicht: het huidige examenmanagement in uw school in scherp beeld brengen
  • Samen met u een plan van aanpak uitwerken voort structurele verbeteringen
  • Ondersteuning bij het (aanpassen van) van Handboek examinering (volgens PE)
  • Borging kwaliteit met PDCA cyclus; inzet van monitoring, evaluaties en audits
  • Begeleiding en opzet van examencommissies en examenorganisatie
  • Professionalisering examenfunctionarissen (o.b.v. profielen uw school en BETS) 
  • Ontwikkelen van een scholingscatalogus met uw eigen/interne Academie 


Leergang examencommissie
Specifiek voor examencommissies verzorgen zijn korte leergangen op maat gericht op: 

  • versterking van het examenmanagement
  • sturen op de kwaliteit van alle procesgebieden uit de PE, met name afname en beoordeling
  • kwaliteitsbewustzijn en eigenaarschap voor de hele examencyclus

Daarnaast voeren wij samen met MBO Academie de Leergang 'Focus op examinering' uit voor examencommissies (op maat en open inschrijving).

De kern: examenmanagement
De kern van onze aanpak is gericht op versterking van het examenmanagement. De sleutel ligt bij: de kwaliteit van producten en processen en het eigenaarschap en kwaliteitsbewustzijn van alle betrokkenen. Met aandacht voor de menselijk factor. Als we daar gezamenlijk met positieve energie aan bouwen leidt dat zeker tot resultaat.

Klantcases