Annick Cornielje

Naam afbeelding
Annick is procesbegeleider, ontwikkelaar/screener, inhoudsexpert en trainer op het gebied van examinering en EVC. Ze houdt zich onder andere bezig met het coachen en begeleiden van docenten bij hun rol in het examineringsproces. Daarnaast ondersteunt zij senior adviseurs bij het uitwerken van beleidsvraagstukken.
In haar werk is zij kwaliteitsbewust en mensgericht en denkt ze graag kritisch mee.

Annick Cornielje
Consultant
06-12508863
acornielje@cinop.nl
Linkedin