Eva-Maria Ternité

Naam afbeelding
Eva-Maria is taalwetenschapper en deskundige op het gebied van taalonderwijs en toetsing. Zij heeft als projectleider en procesbegeleider een ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van onder andere de begeleiding van toetsconstructie Nederlands en moderne vreemde talen, adviseren bij visieontwikkeling rondom examinering van talen en training van examinatoren.
Als adviseur en trainer weet zij bijvoorbeeld het ambacht van toetsconstructeur op docenten over te brengen door hen het plezier ervan te laten ontdekken.
Door haar aandacht en oog voor groepsprocessen fungeert Eva-Maria als verbinder tussen management en teams, met als uitgangspunt: pas adviseren als er goed geluisterd is.

Eva-Maria Ternité
Senior consultant
06-12460398
eternite@cinop.nl
Linkedin