Tijd voor verandering: visie op 21ste-eeuws leren in het beroepsonderwijs

Naam afbeelding

Ook binnen uw school is ongetwijfeld aandacht voor wat goed beroepsonderwijs is in de 21ste-eeuw. Wij zien grote verschillen in de (soort) aandacht die scholen eraan geven. Vaak vinden er losse projecten plaats gericht op 21ste-eeuwse vaardigheden, burgerschap en LOB die slechts een klein deel binnen school raken.

Heeft uw school een meer gedeelde, integrale aanpak nodig om studenten voor te bereiden op hun toekomst? Wij kunnen u hierbij helpen.

Hoe?

Met een methodiek gebaseerd op principes uit hybride leren en design thinking bouwen we samen aan een aanpak voor 21ste-eeuws leren in het beroepsonderwijs. Een aanpak waarbij professionalisering van docenten én teams hand in hand gaat met de organisatie en inrichting van het onderwijs.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe deze aanpak er voor uw school uit zou kunnen zien.