Het belang van flexibel onderwijs: wat vinden besturen en directies?

Naam afbeelding

De steeds groter wordende diversiteit van doelgroepen en de ambities op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen vragen om meer flexibiliteit van het onderwijs: in het aanbod, in de uitvoering en daardoor ook van de onderwijsinstelling zelf. “Als je wilt kunnen anticiperen op continu veranderende vraagstukken vanuit zowel de arbeidsmarkt als het individu is flexibel onderwijs noodzakelijk. Er liggen mooie kansen voor onderwijsinstellingen om studenten en bedrijven in hun regio optimaal te bedienen” vertelt Eline van der Net. Zij is als directielid binnen CINOP nauw betrokken bij flexibiliseringsvraagstukken in het onderwijs.

Flexibel en inclusief
Niet alleen jongeren maar ook werkende volwassenen hebben behoefte aan flexibelere opleidingsmogelijkheden. Flexibeler onderwijs heeft impact op het studierendement, ook van studenten die geen standaard route kunnen volgen. “Denk bijvoorbeeld aan studenten met een functiebeperking, topsporters, jonge ouders of mantelzorgers. Het is dus ook inclusief onderwijs” licht Van der Net toe.

Flexibel onderwijs biedt verschillende mogelijkheden in het wat, waar, wanneer en hoe er geleerd wordt. Daarvoor is een andere manier van organiseren nodig. De rol van docenten verandert en tegelijkertijd dient de kwaliteit van het onderwijs te worden gewaarborgd. Van der Net: “Flexibel onderwijs vraagt om een integrale aanpak. Het biedt kansen en uitdagingen. Hoe gaan onderwijsinstellingen daar mee om? Daar hebben we ideeën over, maar een landelijk overzicht is er nog niet. Het thema leeft enorm in onderwijsland. Daarom initiëren we een peiling onder bestuursleden en directieleden van onderwijsinstellingen. Zij zijn immers degenen die de koers uitzetten.”

Spiegel op Flexibel Onderwijs – een benchmark
Met de Spiegel op Flexibel Onderwijs onderzoeken Stichting CINOP en Expertisecentrum handicap + studie (onderdeel van CINOP) hoe bestuur en directie van onderwijsinstellingen anticiperen op de veranderde wensen van de arbeidsmarkt en de verschillende doelgroepen. Maar ook hoe flexibilisering kan bijdragen aan het inspelen op deze veranderingen.
Als deelnemer krijgt u inzage in de resultaten en kunt u leren van andere organisaties. Heeft u vragen over flexibel onderwijs in het algemeen of deze peiling in het bijzonder? Neem vrijblijvend contact op met Susanne Lambregts of Judith Jansen.