Wegwijzer opleidingsstructuur Aziatische horecasector

Naam afbeelding

Het ministerie van SZW en vertegenwoordigers van de Aziatische horecasector en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben in 2014 een convenant gesloten om het tekort aan Aziatische koks op korte termijn te verlichten en de Aziatische keukens in staat te stellen hun kwaliteit en authenticiteit te waarborgen. CINOP is gevraagd een verkenning uit te voeren om tot een plan van aanpak te komen, waarmee de sector vorm en inhoud kan geven aan opleiding en doorscholing in de branche, in de vorm van een onderbouwde wegwijzer.  


Convenant

Het ministerie van SZW en vertegenwoordigers van de Aziatische horecasector (de Vereniging Chinese Horecaondernemers (VCHO), de Thai Restaurant Association (TRA) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben het convenant Aziatische Horeca in 2014 afgesloten. Het convenant bevat afspraken over de personeelsvoorziening van de Aziatische keuken: tegenover het verlenen van vergunningen aan koks uit Azië, staat het opleiden en plaatsen van personeel uit Nederland/de Europese Unie. Als uitwerking van dat convenant werken ze sindsdien samen om invulling te geven aan activiteiten ten aanzien van opleiding, om- en bijscholing, stages, taalcursussen en banen.

Resultaten

Er zijn sinds die tijd diverse resultaten bereikt. De sectorvertegenwoordiging heeft inmiddels ervaring opgedaan met het opzetten van een keuzedeel bij een ROC, er zijn trainingen en cursussen aangeboden en er zijn voorlichtingen gegeven over het beroep van Aziatische kok.

Toch zien zowel het ministerie als de vertegenwoordigers van de sector dat er nog een aantal barrières te overwinnen zijn. Zo sluiten de Nederlandse koksopleidingen onvoldoende aan op de kennis die nodig is voor de Aziatische keuken, praktijkstages in de Aziatische keuken sluiten niet aan op de exameneisen van Nederlandse opleidingen en het blijkt lastig om gemotiveerde personeel en leerlingen te vinden, boeien en behouden.

Partijen geven aan dat het zou helpen om deze barrières en mogelijke oplossingen ervoor in kaart te brengen en te zorgen dat initiatieven een structurele plek krijgen via een inspirerende en betaalbare opleidingsinfrastructuur voor de Aziatische horecasector.

Verkenning

CINOP is gevraagd een verkenning uit te voeren om tot een plan van aanpak te komen, waarmee de sector vorm en inhoud kan geven aan opleiding en doorscholing in de branche, in de vorm van een onderbouwde wegwijzer. De centrale vraag is: Wat is haalbaar en wat is er nodig, op de korte en lange termijn, om praktische opleidingstrajecten te organiseren voor Aziatische koks zodanig dat dit leidt tot mensen die direct inzetbaar zijn in Aziatische keukens, dan wel tot het opleiden van personeel dat al in dienst is in de Aziatische keuken (en kan doorgroeien naar een hoger niveau).

Wegwijzer

Via groepsgesprekken met vertegenwoordigers uit de Aziatische horecasector (traditionele specialiteitenrestaurants, restaurants met wereldkeuken concepten zoals ‘All you can eat’ en culinair deskundigen) maakt CINOP deze wegwijzer.