Leven Lang Leren Labs voor aantrekkelijk en leuk onderwijs voor volwassenen

Naam afbeelding

Goed voorbereid de arbeidsmarkt op, en fit blijven voor die arbeidsmarkt. Het waarom, daar is iedereen het wel over eens: de arbeidsmarkt is volop in beweging, onze samenleving verandert snel(ler) door digitalisering, robotisering en internationalisering. De baanzekerheid kalft af. Een leven lang leren is noodzakelijk. Voor met name de lageropgeleiden is het geen automatisme door een diversiteit aan oorzaken. CINOP is gevraagd om via Leven Lang Leren Labs met deze doelgroep te komen met voorstellen om onderwijs voor volwassenen leuker en aantrekkelijker te maken.

Hoewel Nederland het goed doet, blijven laagopgeleide volwassenen hier ver bij achter. Prioriteit voor het huidige Kabinet is daarom om een leven lang ontwikkelen ook voor laagopgeleiden aantrekkelijk en mogelijk te maken. Het is van belang om manieren te vinden deze grote doelgroep te verleiden zich bij te laten scholen, zodat zij niet alleen hun positie op de arbeidsmarkt versterken, maar zich ook zelfverzekerder voelen en meer grip krijgen op hun eigen situatie om op de arbeidsmarkt te kunnen (blijven) functioneren.

CINOP is door het ministerie van OCW geselecteerd om via regionale Leven Lang Leren Labs samen met circa 200 personen voorstellen te maken hoe onderwijs voor volwassenen leuker en aantrekkelijker kan worden gemaakt. Onze expertise over leren en opleiden zetten we hierbij optimaal in. En niet weer een rapport met analyses, maar juist werkzame voorstellen voor Leven Lang Leren die de deelnemers aan de Labs onder onze (bege)leiding zelf gaan opstellen.

Mogelijkheden

In het Leven Lang Leren Lab krijg deelnemers alle ruimte om de opleiding, cursus of scholingsvorm van hun dromen uit te werken. We sturen ze niet terug naar school, maar willen graag weten welke kennis en vaardigheden laagopgeleide volwassenen willen verwerven om zich beter toegerust te voelen op hun rol als werknemer in de 21e eeuw. En hoe zij het liefst die nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en wat daarvoor nodig is om scholing en onderwijs te volgen tijdens hun loopbaan. Tegelijkertijd krijgen de deelnemers handvaten aangereikt om te werken aan hun eigen arbeidsfitheid. 

Bijeenkomsten

In tien regio’s worden die Leven Lang Leren Lab’s uitgevoerd, elk lab kent drie bijeenkomsten tussen juni en oktober 2018. In dat lab werken deelnemers aan een gezamenlijk project: hun ideale opleiding of ontwikkelingstraject. En het mooiste is: de beste ideeën gaat het ministerie van OCW volgend jaar helpen realiseren.

Meedoen?

 Meld je dan hier aan voor 7 mei a.s.