Toekomstbestendige opleiding Tweewielertechniek

Naam afbeelding

Met de opkomst van elektrische fietsen, speedbikes en het groeiend aantal mensen met een sportieve wielrenfiets of mountainbike, maakt de fietsbranche een snelle verandering door. CINOP ondersteunde ROC Midden Nederland bij het opzetten van de vernieuwde opleiding Tweewielertechniek. Met een projectgroep, bestaande uit leden die alle vakken vertegenwoordigden, is gewerkt aan een toekomstbestendig curriculum waarmee het onderwijs beter aansluit op de praktijk.

"De branche zoekt naar nieuwe oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken in de 21e eeuw. Wij denken daar als school proactief over mee en passen ons onderwijs hierop aan," aldus Sam Schillemans, projectleider van deze innovatieslag bij ROC Midden Nederland.

Het curriculum

Het curriculum van de tweejarige opleiding moet ruimte bieden voor studenten die óf al verder zijn óf die extra tijd nodig hebben voor specifieke lesstof. Dit is nodig omdat de  studenten van de BBL-opleiding maar een dag in de week onderwijs op school volgen. De overige vier dagen werken zij in de beroepspraktijk. Tijdens die ene dag op school moet er veel geleerd worden. Natuurlijk het beroep van fietsenmaker, maar ook Nederlands, rekenen en het volgen van de keuzedelen.

In de vernieuwde opleiding werken de studenten de hele dag aan geïntegreerde opdrachten: een combinatie van verschillende vakken waarbij de beroepspraktijk, burgerschap en werknemersvaardigheden centraal staan. De studenten gaan aan de slag in een praktijklokaal, waar fietsen met nieuwe technieken ook een plaats zullen krijgen. De vakken Nederlands en rekenen zijn in de opdrachten geïntegreerd. Sam Schillemans: "Wij willen studenten een krachtige leeromgeving bieden, die hen uitdaagt om zelf de regie te nemen voor het ontwikkelen van hun talenten, kennis en vaardigheden. Zo stimuleren wij studenten om een ondernemende en nieuwsgierige houding te ontwikkelen en het beste uit henzelf te halen." Er worden ook lesdagen ingepland waarop Nederlands en rekenen centraal staan voor verdieping of om de lesstof beter eigen te maken.

Werkwijze

Tijdens de schooldagen kiezen studenten ‘s ochtends een werknemersvaardigheid waarin zij zich zelf willen verdiepen, zoals bijvoorbeeld ondernemendheid, samenwerken, of het nemen van verantwoordelijkheid. Zij focussen zich vervolgens op de leerwerkplek in het bedrijf op deze vaardigheid. De praktijkbegeleider van het bedrijf geeft de student feedback op verbeterpunten en bepaalt mede of dat de student een bepaalde werknemersvaardigheid kan afsluiten.

Betrokkenheid

ROC Midden Nederland betrekt de bedrijven actief bij het onderwijs. Bedrijven worden uitgenodigd voor het verzorgen van gastlessen en denken actief mee over de vernieuwing van het onderwijs.

Hier lees je meer over het werk van CINOP in het ontwerpen van curricula.