Nieuws

header

Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs

06 augustus 2018

Scholen verder helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering
header

Pilot Meesterverkoper: kandidaten gezocht

04 juli 2018

Persoonlijke titel verkooppersoneel in de slagerij
header

Netwerk niveau 2 breed opleiden

27 juni 2018

Kwalitatieve uitwisseling voor ontwerp brede opleidingen
header

Tijd voor verandering: visie op 21ste-eeuws leren in het beroepsonderwijs

27 juni 2018

hybride leren en design thinking
header

Aanstekelijk onderwijs

27 juni 2018

Hoe kunnen we het beroepsonderwijs nog beter maken?
header

CINOP Netwerk Flexibilisering mbo

21 juni 2018

Elkaar inspireren, informatie uitwisselen en bekijken hoe je de mate van flexibiliteit in het onderwijs kan vergroten vanuit wat wel werkt en hoe?
header

Toekenningen pilots voor mbo-certificaten

21 juni 2018

Ondersteuning CINOP bij aanvraag pilot mbo-certificaten
header

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

28 mei 2018

Training lesobservaties en informele collegiale gesprekken
header

Vakwedstrijden als pedagogisch-didactische methode

28 mei 2018

Datum & locatie Skills The Finals 2019 bekend!
header

Passende examinering beroepsspecifieke onderdelen in het mbo gereed

28 mei 2018

Servicedocument voor betere toerusting afnemen examens